Split Type A/C, AHU & FCU

งานออกแบบ ติดตั้ง

สำหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบทำความเย็น เรามีทีมวิศวกรออกแบบสำหรับงานโครงการ และตรวจหน้างานอย่างสม่ำเสมอ

งานซ่อมบำรุง / บำรุงรักษา

บริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ โดยทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการของเราคลอบคลุมงานบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม

บริการของเราคลอบคลุมงานบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม

งานล้างและเคลือบฟินคอยล์

บริการล้างด้วยน้ำยาล้างคอยล์ที่ไม่เป็นพิษ ไม่ทำอันตรายและไม่มีสารกัดกร่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อราได้

นอกจากนี้ยังมีบริการเคลือบแผงคอยล์เพื่อป้องกันความเสียหายการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อม ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ

Great for you

บริษัทมีวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น พร้อมด้วยทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญ  โดยทุกคนผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนวทางการทำงานของบริษัท พี เอส แอร์คือเน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อน ทำให้เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำของประเทศ

การตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจําไม่เพียงลดปัญหาการชํารุดของเครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็นในระหว่างการทํางาน แต่ยังเป็นการช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน และลดการสูญเสียในระหว่างใช้งานทั้งของตัวเครื่องหรืองานที่เกี่ยวข้องด้วย

เรามีทีมช่างที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งช่างปรับอากาศและช่างไฟฟ้าอาคาร พร้อมสำหรับงานทุกประเภท

เราเน้นบริการที่รวดเร็วและสุภาพ

ใส่ใจเรื่องความสะอาดตั้งแต่การนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าหน้างาน พื้นที่ปฏิบัติงาน จนจบงานและเก็บเครื่องมือกลับ

ให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมา

เราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทไปพร้อมกับลูกค้า พนักงานของบริษัท และสังคมในบริเวณใกล้เคียงกับเรา