ผู้เชี่ยวชาญงานปรับอากาศและทำความเย็นกว่า 40 ปี

Our Services

Split Type A/C, AHU & FCU

ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม และบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และเครื่องส่งลมเย็นแบบคอยล์น้ำเย็น สำหรับงานบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม

Chiller & Cooling Tower

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม และบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็น รวมถึงระบบท่อ ปั๊มและวาล์ว

  • Overhaul Compressor
  • ล้างคอนเดนเซอร์
  • บำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์

VRV / VRF

เป็นระบบที่สามารถประหยัดได้ทั้งพลังงานและพื้นที่ในการติดตั้ง เหมาะสำหรับสำนักงานในอาคารสูง ซึ่งไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางคอยล์ร้อนในแต่ละชั้น หรือบ้านที่ต้องการความสวยงาม

Temperature & Humidity Control

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับห้องเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด หรือมีสารระเหยอันตราย/ลดการปนเปื้อน

Clean Air Solutions

ระบบกรองอากาศ ฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อและกำจัดแบคทีเรียในอากาศ แผ่นกรอง Pre-filter, Med-filter, HEPA filter & ULPA filter

Automation & Central Control

ระบบควบคุมจากส่วนกลางสำหรับเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ช่วยให้สะดวกในการบริหารจัดการ ใช้ได้ทั้งบ้าน อาคารสำนักงาน และโรงงาน สามารถรับรู้สถาณะการใช้งานและควบคุมการใช้พลังงาน

As Requested (About RHVAC)

งานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็นและปรับอากาศ

  • โรงฟัก – ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและความดันลมส่งเข้าตู้ฟักและตู้เกิด
  • ซ่อมเครื่อง Air Blast Freezer
  • Heat Pump และ Heat Recovery
  • ระบบหล่อเย็นบ่อชุบ – ชุบแข็ง ชุปซิงค์ ชุบอโนไดซ์
  • ระบบหล่อเย็นเครื่องฉีดพลาสติก
  • งานเชื่อมท่อน้ำยาแบบไม่มีประกายไฟ – สำหรับงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดไฟหรือระเบิด ตู้แช่ไวน์ และตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ เป็นต้น

Why us?

ประสบการณ์ 40 ปี

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2522 มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า และได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด

ใส่ใจความปลอดภัย

ทีมงานของเราผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และมีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยพร้อมสำหรับการทำงานอยู่เสมอ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องดูดกลับสารทำความเย็นที่ไม่ใช้ ไม่ปล่อยไปทำลายชั้นบรรยาการโลก

รับรองมาตรฐานฝีมือ

ทีมงานของเราผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างปรับอากาศและช่างไฟฟ้า และผ่านการอบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริการที่รวดเร็ว

เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ไว้วางใจได้ ในราคาที่เหมาะสม

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝีมือและการบริการของทีมงาน

Our Customers