เราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า และสังคมในบริเวณใกล้เคียงกับเรา

ประสบการณ์ 40 ปี

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2522 มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า และได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด

ใส่ใจความปลอดภัย

ทีมงานของเราผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และมีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยพร้อมสำหรับการทำงานอยู่เสมอ

รับรองมาตรฐานฝีมือ

ทีมงานของเราผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างปรับอากาศและช่างไฟฟ้า และผ่านการอบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องดูดกลับสารทำความเย็นที่ไม่ใช้ ไม่ปล่อยไปทำลายชั้นบรรยาการโลก

บริการที่รวดเร็ว

เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ไว้วางใจได้ ในราคาที่เหมาะสม

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝีมือและการบริการของทีมงาน

บริษัท พี เอส แอร์ จำกัด เดิมจดทะเบียนในรูปแบบของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2522 ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อม ออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เราได้พัฒนาความรู้ความสามารถของทั้งองค์กรและบุคลากรจนสามารถให้บริการงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบทำความเย็น ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมถึงระบบที่ต้องการความแม่นยำของอุณหภูมิและความชื้น การบริการของเรายังครอบคลุมการออกแบบ ดัดแปลงระบบหล่อเย็นหรือทำความเย็นให้กับเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต ปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้าทั้งอาคารสำนักงาน อุตสาหกรรมอาหารและยา เทคโนโลยีโทรคมนาคม อุตสาหรรมประมง ปศุสัตว์ การพิมพ์ พลาสติก และการชุบโลหะ

เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ไว้วางใจได้ ในราคาที่เหมาะสม

เราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทไปพร้อมกับลูกค้า พนักงานของบริษัท และสังคมในบริเวณใกล้เคียงกับเรา โดยเราจัดฝึกอบรมพนักงานของเราอย่าสม่ำเสมอ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงบุคลิกภาพของพนักงานอีกทั้งยังร่วมมือกับวิทยาลัยช่างในพื้นที่เพื่อรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับเรา

บริษัทมีวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น พร้อมด้วยทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญ  โดยทุกคนผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนวทางการทำงานของบริษัท พี เอส แอร์คือเน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อน จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำของประเทศ